All posts by editor@OurComments.org

Tre års fängelse för dödskörning – varför inte mer?

Här blev cyklisten dödad.

Tre års fängelse blev det för den mycket ansvarslösa dödskörningen i Malmö. Varför blev straffet så kort? Uppenbarligen utsattes många människor för stor fara. Bara en dog, men det kunde blivit fler. Det är ett under att Linus överlevde. Och hade någon annan varit iväg för bilen så hade hen lätt kunnat bli dödad.

Jämför med domen i Pirate Bay-målet. Tillsammans får de totalt två års fängelse och ska betala 46 miljoner kr i skadestånd. En mycket hårdare dom kanske man kan säga?

USA städar upp i Vietnam – 1500 kr per missbildat barn

Under Vietnam-kriget använde USA en kemikalie för att döda träd och växtlighet. Syftet var att motståndarna inte skulle få mat och inte kunna gömma sig. Dessutom var kemikalien giftig för människor. Att saker som var giftiga för växter också kunde vara giftiga för människor var något som diskuterats innan USA använde dessa gifter i Vietnam.

Nu vill USA hjälpa till lite med att städa efter en av gifterna: USA städar upp Agent Orange | SvD.

Just det giftet beräknas ha orsakat att 150 tusen barn fick missbildningar. Insatsen USA gör är inte liten, 275 miljoner kr. Men det blir inte mer än 1500 kr per drabbat barn (barnen får förstås ingenting). Och hjälpen kommer inte förren efter 40 år efter kriget.

Jag tror att det finns en god vilja bakom detta. Många människor i USA vill säkert hjälpa. Men förstår majoriteten i USA hur liten hjälpen är i förhållande till skadan?

Bilden anges visa ett barn skadat av Agent Orange
Bilden är från Agent Orange and its deadly effects. (Jag har inte tittat närmare på länken. Det förekommer kanske överdrifter där, men saken har ändå otroliga proportioner.)

Det är värt att lägga märke till att amerikanska soldater har fått ersättning på grund av skador orsakade av Agent Orange. Samtidigt får inte skadade i Vietnam ersättning. För deras del (som var mer utsatta än de amerikanska soldaterna såvitt jag förstår) anses inte sambandet klart.

Mer: Nej till Agent Orange-krav i USA | Utrikes | SvD, DN.SE, Sveriges Radio, Vad är Agent Orange? | Världens Historia

Slit-och-släng tolkarna i Afghanistan

Jag tillhör dem som är kritisk till våra insatser i Afghanistan (fast det är ingen helt enkel fråga). Men är vi där så ska vi naturligtvis behandla de vi samarbetar med så att de inte riskerar att dödas för att de officiellt arbetat med oss. Men det är tydligen inte självklart. Suck.

Tobias Billström (m) tycker inte att de afghanska tolkar som de svenska styrkorna använt sig av (och som varit nödvändiga) ska få asyl i Sverige
SvD. Även om tolkarna pga sitt arbete för oss riskerar att dödas när de svenska trupperna lämnar Afghanistan 2014:

Migrationsminister Tobias Billström har tidigare sagt till TT att han tycker att det är orimligt att anställda hos svenska staten får en annorlunda behandling.

Till råga på allt har ju Billström varit arbetsmarknadsminister också. “Tar man ett arbete får man skylla sig själv” förefaller det mig som han tänker. Två jämställda parter, Svenska staten och tolken?

Men Billström är förstås inte problemet. Han företräder ett parti som många röstat på.

Priset för ett anständigt liv | Kultur | SvD

Så intressant. Även borgerliga tänkare börjar tro att trygghet är en förutsättning för frihet, se Priset för ett anständigt liv | Kultur | SvD:

Hon utgår ifrån liberal idétradition, men skärskådar begreppen, inte minst frihet. Hadley-Kamptz föreslår sätt att skapa större frihet, och lösningarna är inte nödvändigtvis sådana man förknippar med liberalismen. Exempelvis väcker hon idén om medborgarlön från de döda. Med en medborgarlön som grund att stå på, menar Hadley-Kamptz, kommer människors val i verklig mening att bli fria, snarare än drivna av fruktan.

Jag skulle vilja tillägga att trygghet är en grund för fred och utveckling. Det är en kanske förbisedd del av den Socialdemokratiska modellen. Den som nu Alliansen gör sitt bästa för utrota – om jag får vara elak. Jag tror helt enkelt inte Alliansen och dess väljare förstår vad man gör när man monterar ned tryggheten. Jag tror inte alls att resultatet kommer att bli det man vill när man “tar till piskan”.

Och skillnaderna i de politiska idéerna är i dessa avseenden inte så små som skribenten i artikeln ovan menar. Kan det bli så att den ekonomiska tryggheten blir osynlig när man för egen del inte behöver tvivla på den? Den är nu inte längre stabil för en del – och fler kan komma att känna vad ekonomisk otrygghet kan innebära. Vad kommer t ex amortering på bostadslån att innebära? Det kan bli en nödvändig ekonomisk åtgärd som förändrar livet för många. Det går kanske inte att rösta bort en sådan åtgärd. Den ekonomiska verkligheten kan förhindra det. Kombinera det med arbetslöshet och stigande matpriser.

Hadley-Kamptz börjar ana konflikten och oenigheten runt tryggheten, men ser hon vidden av de konflikter vi kan kastas in i? Ser hon vidden av konflikter i ett land med mer ojämnlik förmögenhetsfördelning än t ex USA? Vi var för hundra år sedan på väg mot en revolution som kunde blivit mycket destruktiv. Det “nya arbetarpartient” Moderaterna har fört oss mycket närmare det än det nog kan ana, tror jag. När tryggheten försvinner så gäller kanske i praktiken inte längre de vanliga lagarna som människor uppför sig enligt.

Ansträngningarna som Alliansen gjort att föra en politik som ger ekonomisk trygghet för landet har en slagsida. Den glömmer människan. Det är det, tror jag, som börjar bli synligt. Tryggheten är ett gemensamt mål, men tillämpningen har fått ideologiska skygglappar. Till en del kanske det beror på att de psykologiska konsekvenserna av ekonomisk otrygghet kan tolkas på olika sätt. Egentligen är det enkelt – och vi vet nog om det: Lite otrygghet är en drivkraft, mycket otrygghet är tvärtom något som leder till panik eller förlamar.

Jag välkomnar Hadley-Kamptz insikt och hoppas den når längre (än i referatet jag länkar till ovan). Och jag hoppas på en återkomst av det socialliberala tänkandet i politiken.

Luktar försäljningen av Bilprovningen korruption?

Läs gärna SvD beskrivning av försäljningen av Bilprovningen till ett bolag som delvis cypriotiskt. Dessutom lånar staten ut pengar (100-tals miljoner kr) till det bolag som ska köpa – just för att det ska kunna köpa:

För att ha råd till köpet lånar Bilprovningen ut knappt hälften av köpeskillingen via en så kallad säljarrevers, något som har skapat starka reaktioner i den politiska oppositionen.

SvD Näringsliv kan nu även avslöja att köparen Opus kontrolleras via ett så kallat Cypernbolag, ett holdingbolag på Cypern som startats enbart i syfte att förvalta aktier i Sverige.

Bolagsskatten på Cypern är 10,5 procent, vilket kan jämföras med Sveriges 26,3 procent. Det finns andra fördelar skattemässigt med att finnas på Cypern.

Ett annat plus, menade konsulten, är att ägarna till bolagen kan ta ut vinster genom att ta upp så kallade aktionärslån från det cypriotiska bolaget. Det innebär att man som privatperson lånar pengar från holdingbolaget.

– Det är inte tillåtet enligt aktiebolagslagen, men är tillåtet på Cypern, konstaterar konsulten.

Rimligtvis innebär det här förluster för staten. Och om de inte är inräknade i affären så har väl inte allt gått rätt till? Har man då inte gett bort pengar till de nya ägarna av Bilprovningen? Sånt är antingen dumhet eller korruption. Det ligger ingen politik i sig att säga det. Att dölja det är annorlunda.

Mer: Aftonbladet, DN

Skadestånd för kaffekedjan Barista

Barista har blivit fällt i domstol för att ha behandlat sina anställda illa. Högst olustigt, tycker jag, att Barista som säger sig gynna Rättvisemärkt/Fairtrade – www.fairtrade.se behandlat sina anställda på ett sätt som just Rättvisemärkt ska motarbeta. Kanske bör Rättvisemärkt ifrågasätta om Barista ska få ha tillgång till märkningen “Fair Trade”?

Barista-skylt med Fair Trade-märket

Konflikten har handlat om hur anställda behandlats när de varit sjuka, de har uppmanats att inte belasta arbetsgivaren (en av de saker som Rättvisemärkt handlar om!):

Blir du sjuk? Byt pass och belasta inte din arbetsplats eller samhället med sjuklön. Dessa instruktioner får anställda på Barista Fair Trade Coffee i kaffekedjans personalhandbok. Är försäljningen svag skickas anställda hem och arbetad övertid kompenseras inte. Det strider mot både lag och kollektivavtal.

Jag vet ingenting om Baristas ekonomi. Däremot har jag, som ivrig förespråkare för “fair trade” och miljövänlig produktion, blivit ganska irriterad över de som ser ut att använda idéerna för att tjäna pengar på människors vilja att hjälpa. (Grossist-ledet i Sverige för KRAV-märkta produkter verkar delvis förfärligt.) Barista är inte särskilt billigt. Är prispåslaget motiverat av skillnaden i pris på råvarorna? Jag tvivlar faktiskt, men Barista är välkomna att förklara sina priser!

Andra om detta: DN, Sydsvenskan, SvD, Arbetaren

Facket hotas för att ta tillbaka krav – är inte det terrorism?

Fackrepresentant överfölls – tvingades under knivhot backa från krav:

– Detta är ett angrepp på hela fackföreningsrörelsen. Vi kräver att regeringen och polisen tar utvecklingen på allvar, säger en talesperson för facket.

Facket fyller en viktig samhällsfunktion (liksom näringslivets organisationer). Fysiska angrepp på facket är väl därför terrorism och bör tas på största allvar.

Tydligen är ett bemanningsföretag inblandat. Det är i sig oroande eftersom personalen där har en mycket mer otrygg position.

Mer om detta: Svensson, Roger Jönsson (s)

SvD:s Faktakollen om a-kassa ökar arbetslösheten – fel fråga?

SvD:s Faktakollen undersöker om näringslivet har rätt när de säger att “Höjd a-kassa ökar arbetslösheten”. Det är en totalt onödig fråga att svara på. Ingen betvivlar det i sig.

Bättre frågor är i stället hur mycket arbetslösheten ökar och framförallt om netto-effekten av minskad a-kassa och övergång till socialbidrag i stället är positiv eller negativ.

För att få lite mer perspektiv på det rekommenderar jag de inlägg bloggen Storstad (Marika Lindgren) gjort om arbetslöshetens utveckling och det systemskifte många menar att den minskade arbetslöshetsföräkringen handlar om. Marika pekar på att arbetslösa utan a-kassa prioriteras ned på Arbetsförmedlingen och de väldigt nedslående effekter socialbidrag (alternativet till a-kassa) har. Socialbidraget ser ut att vara passiviserande på sikt – är det vad vi vill? Hur kommer samhället att utvecklas då? Vad kostar passiviseringen i sjukvård och uteblivna initiativ? Hur mår barn till passiviserade föräldrar?

De mänskliga och ekonomiska kostnaderna kan bli mycket stora. Detta är mycket mer intressant att undersöka än det som SvD nu valde att undersöka. Valet av fråga som SvD gjorde var, såvitt jag kan se politiskt. Faktakollen har då blivit en mycket svagare aktör, vilket jag tycker är synd. En reell faktakoll behövs. Var det inte Sveriges Radio som tog på sig den rollen inför valet? Jag tror det är dags igen.

Uppdatering:
Här är ett tidigare inlägg på bloggen storstad om just detta: Forskningen visar: sänkt a-kassa leder inte till lägre arbetslöshet. Marika visar att det är inte alls är visat att sänkt a-kassa leder till lägre arbetslöshet i länder som Sverige. (Jag tvivlar fortfarande inte på att det gör det, men det har alltså inte varit mätbart, så liten är effekten.)

Blev Arafat förgiftad – polonium tänkbart

Arafat avled 2004. Nu har experter hittat spår polonium på Arafats kläder och tandborste. Polonium är mycket obehagligt, både kemiskt extremt giftigt och radioaktivt. Arafat har blivit förgiftad, säger en del som en självklarhet. Inte otroligt, tänker jag, men jag vet inte.

Att underrättelsetjänster sysslar med att förgifta motståndare är ingen nyhet. Sydafrika under apartheid gjorde det. Vitryssland verkar ha använt det nu.

Det är mycket obehagligt och måste vara extremt stressande för de inblandade. Det är väl knappast en tillfällighet heller, att underrättelsetjänster och andra säkerhetsagenter är inblandade, eftersom just paranoia är deras egen specialitet (och måste vara det!).

Sorgligt stoff för en film. Igen.