Polisen söker av Ojnareskogen – och Nordkalk fortsätter hugga ned skogen

Polisen söker av Ojnareskogen efter demonstranter som försöker skydda den tills ett beslut kommit från Högsta Domstolen.

Hur är det här möjligt? Är skadestånden i Sverige alldeles åt skogen för låga? Borde inte Nordkalk ha ordentliga ekonomiska argument för att inte få göra detta? Borde de inte få betala höga skadestånd och förlora koncessionen om Högsta Domstolen går emot avverkningen? (Och borde kanske övriga tillstånd för Nordkalk ses över när de visar så här att de inte respekterar lagen helt och hållet?)

Bild från demonstrationen

    Uppdatering:    

Oj, oj, oj. Bergindustrin lobbade regeringen för att få igenom lagändringen. Och regeringen berättade det inte för riksdagen (Ministern kan backa om miljöskyddet | SvD):

“Miljöpartiets språkrör Åsa Romson menar att det i efterhand visat sig att förändringen försvagat miljöskyddet, och misstänker att dåvarande regering medvetet lurade riksdagen. Anledningen är att Miljöpartiet i efterhand fått reda på att bergindustrin lobbat för att få bort regeln.”

Får regeringen göra så, dvs mörka den typen av påverkan inför riksdagen? I vilket fall som verkar det ytterst olämpligt i en demokrati!

One thought on “Polisen söker av Ojnareskogen – och Nordkalk fortsätter hugga ned skogen”

Comments are closed.