Polisen slåss mot Naturvårdsverket och Högsta Domstolen

Polisen flyttar på aktivister som vill att Naturvårdsverkets överklagan av avverkningen av 60 ha skog behandlas av Högsta Domstolen innan avverkan – för sen är det för sent:

Det var den 12 juli som mark- och miljödomstolen gav Nordkalk tillstånd för kalkbrytning i Bunge på norra Gotland. Domen har överklagats av Naturvårdsverket, som anser att beslutet står helt i strid med EU:s art- och habitatdirektiv, EU-domstolens praxis och svensk lagstiftning.

Demonstranterna

Så polisen slåss för Nordkalk och mark- och miljödomstolen mot Naturvårdsverket, Högsta Domstolen och demonstranterna.

Kul. Men är det självklart vilken sida polisen ska stå på? Vem bestämmer det? Den som har mest pengar, eller?

Borde inte polisen värna Högsta Domstolen här? Vem gör det annars? Kanske ska militären in och slåss för Högsta Domstolen mot polisen? 😉

One thought on “Polisen slåss mot Naturvårdsverket och Högsta Domstolen”

Comments are closed.